გეოგრაფიული დასახელების ღვინოები

ღვინოები მზადდება განსაზღვრულ ტერიტორიაზე მოყვანილი და დაკრეფილი ყურძნის განსაზღვრული ჯიშის ან ჯიშების ნარევიდან მოსავლის წლის მითითებით.

სუფრის ღვინოები

ღვინოები, რომლებიც არ მიეკუთვნება მოკრეფის ადგილს, წელს და ყურძნის ჯიშს.
შესაძლოა ყურძნის რამდენიმე ჯიშისგან მზადდებოდეს.

ექსკლუზიური ღვინოები

მეღვინეობის საუკეთესო რეგიონებში დაკრეფილი საუკეთესო ჯიშის ყურძნის ღვინოები.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.